Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Škola mala svoje zastúpenie aj na rokovaní mládežníckeho parlamentu v Bruseli

Práve sa skončilo skvelé podujatie - zasadnutie mládežníckeho parlamentu v Bruseli. Odchádzam domov plná emócií a potešená tým, ako sa mladí ľudia zaujímajú o naliehavé otázky Európskej únie“, konštatovala Jana Mašlonková, zástupkyňa riaditeľky Súkromnej spojenej školy v Kežmarku, po návšteve Európskeho parlamentu v Bruseli.

Bola tam v novembri 2018 na zasadnutí mládežníckeho parlamentu a vrátila sa domov plná pozitívnych dojmov a emócií.

„Som rada, že im záleží na budúcnosti nás všetkých. Preto som presvedčená, že najbližšie voľby do Európskeho parlamentu určite nevynechám. A vy by ste mali ísť tiež. Má to zmysel“, zhodnotila na záver belgického pobytu.
Je pre kežmarskú školu veľmi prospešné, že sa priamo so svojimi zástupcami angažuje v európskych projektoch akým napríklad je to, že škola je členom projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

   

Roma Spirit je pred jubilejným ročníkom

V roku 2013 získala ocenenie Roma Spirit i naša škola.

V roku 2018 sa ocenenia budú odovzdávať v nedeľu 25. novembra. Naša škola je tentoraz na tomto podujatí, ktoré oslavuje 10. výročie, ako spoluorganizátor.

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.