Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Propagácia európskych aktivít školy

V rámci propagácie našich aktivít, ktoré sa týkajú kontaktov a projektov na Európsku úniu sme si v škole zriadili nový informačný pult Európskej únie. Na ňom nájde každý dostatok informácií o európskych aktivitách našej školy.

      

Medzinárodný deň rómskeho jazyka si pripomenula aj naša škola

Deň 5. november bol vyhlásený za Medzinárodný deň rómskeho jazyka v roku 2009 na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Záhrebe, ktorej sa zúčastnili zástupcovia 15-tich krajín Európy. Medzinárodný deň rómskeho jazyka je pripomienkou a zároveň oslavou jazyka, ktorým sa je možné dohovoriť takmer v každej európskej krajine. Bohatosť a rôznorodosť rómskeho jazyka dokazuje množstvo dialektov, len na Slovensku Rómovia hovoria tromi hlavnými dialektmi – dialektom rumungro Rómov, dialektom olašských Rómov a maďarských Rómov a viacerými subdialektmi. Rómsky jazyk bol na Slovensku štandardizovaný v roku 2008.

Tento deň si pripomenula aj naša škola. V škole, ale aj napríklad aj na akcii v Košiciach - Rómovia sa čítajú.