Objednávka VEO

Nákup informačno komunikačnej infraštruktúry a kreatívnej infraštruktúry a spotrebného materiálu.

 

Dodatok 1 k partnerskej dohode